יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 27

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:09:05