יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 24

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 19:27

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 23

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 18:14

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 22

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 22:45

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 21

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 21:38

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 20

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 19:58

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 19

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 15:27

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 18

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 18:02

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 17

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 20:38

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 16

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 20:47

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 15

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 19:33

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 14

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 24:45

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 13

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 18:37

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 12

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 20:24

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 11

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 22:38

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 10

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 17:26

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 9

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 22:25

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 8

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 20:27

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 7

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 20:00

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 6

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 14:53

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 5

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 13:59

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 4

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 16:26

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 3

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 16:35

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 2

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 15:08

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 1

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 15:37

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 38

מורה: נעם ויינברג
משך השיעור: 01:05:34

יוגה למתחילים – רצף מספר 18

מורה: נעם ויינברג
משך השיעור: 01:04:25

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 37

מורה: ראקש
משך השיעור: 59:23

יוגה למנוסים – רצף מספר 32

מורה: ראקש
משך השיעור: 49:16

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 36

מורה: ראקש
משך השיעור: 39:52

יוגה למנוסים – רצף מספר 31

מורה: ראקש
משך השיעור: 52:30

יוגה למנוסים – רצף מספר 30

מורה: ראקש
משך השיעור: 57:03

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 35

מורה: ראקש
משך השיעור: 57:47

יוגה למנוסים – רצף מספר 29

מורה: נעם ויינברג
משך השיעור: 1:16:05

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 34

מורה: נעם ויינברג
משך השיעור: 01:29:26

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 33

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 01:23:23

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 32

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 01:26:15

יוגה למנוסים – רצף מספר 28

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 01:30:17

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 31

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:30:02

יוגה למתקדמים – רצף מספר 15

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 53:09

יוגה למתקדמים – רצף מספר 14

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 50:05

יוגה למנוסים – רצף מספר 27

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 59:55

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 30

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 50:41

יוגה למנוסים – רצף מספר 26

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 40:12

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 29

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:00:59

יוגה למנוסים – רצף מספר 25

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 49:24

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 28

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:07:21

יוגה למנוסים – רצף מספר 24

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 56:34

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 27

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:09:05

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 26

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 59:47

יוגה למנוסים – רצף מספר 23

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:06:00

יוגה למתחילים – רצף מספר 17

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 58:10

יוגה למנוסים – רצף מספר 22

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 45:06

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 25

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 51:11

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 24

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:00:55

יוגה למנוסים – רצף מספר 21

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:02:08

יוגה למתחילים – רצף מספר 16

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 57:29

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 23

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:10:37

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 22

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 58:55

יוגה למנוסים – רצף מספר 20

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:11:31

יוגה למתחילים – רצף מספר 15

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:17:25

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 21

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:13:00

יוגה למנוסים – רצף מספר 19

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:23:05

יוגה למתחילים – רצף מספר 14

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:00:41

יוגה למנוסים – רצף מספר 18

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:11:15

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 20

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:18:12

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 19

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:10:48

יוגה למתחילים – רצף מספר 13

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:00:31

יוגה למנוסים – רצף מספר 17

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:04:54

נשימות מרגיעות בתנועה – רצף מספר 3

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 28:50

יוגה למתקדמים – רצף מספר 13

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:06:42

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 18

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:15:09

יוגה למנוסים – רצף מספר 16

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:24:33

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 17

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:28:50

20 דק׳ מדיטציה + הרצאה קצרה בנושא: "אמונה"

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 33:42

20 דק׳ מדיטציה + הרצאה בנושא: ״מהו זן?״

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 32:43

יוגה למתחילים – רצף מספר 12

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 59:57

יוגה למתקדמים – רצף מספר 12

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:01:23

יוגה למנוסים – רצף מספר 15

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:27:08

יוגה למתקדמים – רצף מספר 11

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:26:55

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 16

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:29:55

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 15

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:12:08

יוגה למנוסים – רצף מספר 14

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:21:36

נשימות מרגיעות בתנועה – רצף מספר 2

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 18:20

נשימות מרגיעות בתנועה – רצף מספר 1

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 20:27

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 14

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:24:54