יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 38

מורה: נעם ויינברג
משך השיעור: 01:05:34

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 37

מורה: ראקש
משך השיעור: 59:23

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 36

מורה: ראקש
משך השיעור: 39:52

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 35

מורה: ראקש
משך השיעור: 57:47

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 34

מורה: נעם ויינברג
משך השיעור: 01:29:26

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 33

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 01:23:23

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 32

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 01:26:15

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 31

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:30:02

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 30

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 50:41

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 29

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:00:59

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 28

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:07:21

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 27

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:09:05

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 26

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 59:47

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 25

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 51:11

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 24

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:00:55

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 23

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:10:37

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 22

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 58:55

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 21

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:13:00

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 20

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:18:12

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 19

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:10:48

יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 18

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:15:09

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 17

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:28:50

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 16

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:29:55

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 15

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:12:08

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 14

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:24:54

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 13

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:08:43

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 12

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:07:07

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 11

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:04:35

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 10

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:04:15

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 9

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 57:13

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 8

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:04:43

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 7

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 45:25

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 6

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 47:34

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 5

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 34:41

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 4

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:09:44

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 3

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:18:44

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 2

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 54:17

יוגה רמה בינונית – רצף מספר 1

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:04:21