יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 25

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 51:11