יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 21

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:13:00