יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 20

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:18:12