יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 19

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:10:48