חדש!!! יוגה לרמה בינונית – רצף מספר 37

מורה: ראקש
משך השיעור: 59:23