יוגה למנוסים – רצף מספר 32

מורה: ראקש
משך השיעור: 49:16

יוגה למנוסים – רצף מספר 31

מורה: ראקש
משך השיעור: 52:30

יוגה למנוסים – רצף מספר 30

מורה: ראקש
משך השיעור: 57:03

יוגה למנוסים – רצף מספר 29

מורה: נעם ויינברג
משך השיעור: 1:16:05

יוגה למנוסים – רצף מספר 28

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 01:30:17

יוגה למנוסים – רצף מספר 27

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 59:55

יוגה למנוסים – רצף מספר 26

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 40:12

יוגה למנוסים – רצף מספר 25

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 49:24

יוגה למנוסים – רצף מספר 24

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 56:34

יוגה למנוסים – רצף מספר 23

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:06:00

יוגה למנוסים – רצף מספר 22

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 45:06

יוגה למנוסים – רצף מספר 21

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:02:08

יוגה למנוסים – רצף מספר 20

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:11:31

יוגה למנוסים – רצף מספר 19

מורה: ראקש
משך השיעור: 1:23:05

יוגה למנוסים – רצף מספר 18

מורה: ים שפרן
משך השיעור: 1:11:15

יוגה למנוסים – רצף מספר 17

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:04:54

יוגה למנוסים – רצף מספר 16

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:24:33

יוגה למנוסים – רצף מספר 15

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:27:08

יוגה למנוסים – רצף מספר 14

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:21:36

יוגה למנוסים – רצף מספר 13

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:26:35

יוגה למנוסים – רצף מספר 12

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:27:28

יוגה למנוסים – רצף מספר 11

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:00:38

יוגה למנוסים – רצף מספר 10

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:10:00

יוגה למנוסים – רצף מספר 9

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 1:04:43

יוגה למנוסים – רצף מספר 8

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 50:08

יוגה למנוסים – רצף מספר 7

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 53:34

יוגה למנוסים – רצף מספר 6

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 56:14

יוגה למנוסים – רצף מספר 5

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 54:20

יוגה למנוסים – רצף מספר 4

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 48:09

יוגה למנוסים – רצף מספר 3

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 41:39

יוגה למנוסים – רצף מספר 2

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 1:12:38

יוגה למנוסים – רצף מספר 1

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 47:00