יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 24

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 19:27

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 23

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 18:14

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 22

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 22:45

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 21

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 21:38

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 20

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 19:58

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 19

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 15:27

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 18

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 18:02

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 17

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 20:38

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 16

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 20:47

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 15

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 19:33

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 14

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 24:45

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 13

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 18:37

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 12

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 20:24

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 11

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 22:38

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 10

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 17:26

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 9

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 22:25

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 8

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 20:27

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 7

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 20:00

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 6

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 14:53

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 5

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 13:59

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 4

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 16:26

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 3

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 16:35

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 2

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 15:08

יוגה ״קצר ולעניין״ לכל הרמות – רצף מספר 1

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 15:37

נשימות מרגיעות בתנועה – רצף מספר 3

מורה: מוארה סאן
משך השיעור: 28:50

נשימות מרגיעות בתנועה – רצף מספר 2

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 18:20

נשימות מרגיעות בתנועה – רצף מספר 1

מורה: שאקטי מאי
משך השיעור: 20:27